Lars Bägerfeldt
http://resa.vingar.se/vastergotland/bagerfeldt.htm

Nedan bilder på böcker från vår bokhylla,
kanske Lars 5 i topp, vi har inte läst alla böcker...
Det finns väl ett tjog till, plus "några" artiklar.
En lista finns i boken "När Sverige blev en stat". 
Dessa rekommenderas mycket varmt,
inte minst till dom som tror att historia är tråkigt!

 Senast uppdaterat:  2007-03-19

 

Lars Blomqvist (Lars Bägerfeldt)
Stenåldersgeometri

Avancerade beräkningar bakom gånggrifterna på Falbygden, Västergötland

44 sidor  ISBN 91-970972-4-1

Baksidestexten:
GEOMETRI UNDER STENÅLDERN?
Är det verkligen möjligt? Från allt fler platser i Europa kommer det forskningsrapporter som vill göra gällande att man ägnat sig åt avancerad geometri redan för 5000 år sedan. Falbygden är ett exempel.
I Falköpings stad tycks geometrin vara koncentrerad till en enda princip; den främsta av dem alla: Gyllene snittet. Hela det geometriska systemet förefaller vara en dold bruksanvisning för Gyllene snittet. Om detta är riktigt, vad var det då för märkligt och komplicerat samhällssystem som kunde uppbringa något sådant? Och vad kan månne gömmas i de andra geometriska systemen på Falbygden?

Egen kommentar:
Att denna lilla skrift kittlar våra förutfattade tankemönster är bara förnamnet. I något liknande sammanhang lär en lärd förståsigpåare (dvs en som inte har minsta koll på läget) sagt att stenar finns ju överallt, så det är bara att leta så hittar man det matematiska samband man är ute efter eller något annat.... Om det vore så enkelt. Nu är Lars så obunden att han vågar komma med obekväma idéer och vi (Per-Uno & Jenny) har jobbat med Lars vid Ekornavallen & Girommen på vårt ovetenskapliga sätt (med för de flesta andra osynliga energier och intelligenser) och kommit i vårt tycke spännande saker på spåren. Varför lades, i alla fall vissa, megalitgravar på mycket bestämda platser. Vilka var det som var där? Vad gjorde man där? Hur flyttade man de stora överliggande stenblocken på plats?

 

Lars Bägerfeldt
När Sverige blev till
En annorlunda teori om

Svea Rikes Vagga

128 sidor  ISBN 91-88418-00-6 

Baksidestexten:
Frågan om Svea Rikes vagga har engagerat forskare i flera hundra år, men ju mer tiden går desto osäkrare tycks svaret vara. Allt fler förslag kommer, både från amatörer och från akademiker, som försöker visa hur det gick till. Den här presentationen har försökt att gå till botten både med valet av teori och metod, samt valet av material och skrivna källor, för att på ett så objektivt sätt som möjligt tränga in i en värld av svårtolkade fragment och här nå fram till en slutsats som i många stycken är fullständigt annorlunda jämfört med de förslag vi mött tidigare. Den är annorlunda både därför att förklaringen är förhållandevis enkel och lätt att testa mot såväl fornfynd som de skrivna källornas berättelser, och för att den lyfter fram såväl Uppland som Västergötland i förklaringen av hur det gick till när Sveariket uppstod och var vi bör förlägga Svea rikes vagga.
Egen kommentar:
Som med allt Lars skrivit lättläst bra presentation med bilder och inforika kartor och regentlängder.
Jag har varit måttligt intresserad av historia, men framfört på detta sättet blir det ju thriller-spännande. Och att höra Lars presentera sina saker "live" med bilder och kartor osv är en höjdar-upplevelse, han är ju så spännande engagerande att framföra sina saker att det är svårt att sitta oberörd, så det är ju bra tips för te x föreningar inom Västergötland och närliggande område att försöka fixa en föreläsningskväll. Sedan är ju Lars en så glad, pigg, positiv person med ovanligt öppen attityd till det mesta, till skillnad från många andra kollegor. När man hört Lars under flera års tidrymd tycker man sig märka att han inte som många andra backar om resultatet inte blir vad han väntade sig när han startade. Då blir han ännu mer intresserad, tänk om hans attityd smittade på sådana som håller på med att fördöma alternativ-medicinska företeelser. 

 

Lars Bägerfeldt
När Sverige blev en stat

Övergången från rike till stat i början av medeltiden

104 sidor  ISBN 91-88418-01-4

Baksidestexten:
Under främst 1100- och 1200-talet genomgick det svenska samhället en stor och omfattande förändring. Både fattiga och rika påverkades när ätternas och de mest framstående familjernas inflytande minskade, och kungen blev en myndighet och fick rätten att besluta över folket. Det var då som Svergie blev en stat, och det är det fortfarande.
Egen kommentar:
Lättläst faktabok med korta kapitel, fina bilder och regentlängder, Du kan nog inte få mer koncentrerat fakta mer lättläst och lätt-tillgängligt.

 

 

Lars Bägerfeldt
En skildring av
TIDIG MEDELTID
och sen järnålder

104 sidor  ISBN 91-88418-02-2

Innehållsförteckning:
...eller bråkdelar av den...  Alla kapitel har flera underrubriker, med korta koncisa förklaringar ut olika aspekter. Som i alla Lars böcker föredömligt sakligt och logiskt uppbyggt.
TIDIG MEDELTID
Samhället. Ätten.  Världsliga titlar. Krig. Religion. Rättsväsendet. Land och gård.  Skatter. Handel och mynt. Ortnamn. Svear och Götar. 
JÄRNÅLDER
Allmänt. Gården. Föremål. Resor.

Egen kommentar:
Mycket lärorik läsning. Enkelt kul sätt att få bakgrundskunskap till väldigt mycket.

 

Lars Bägerfeldt
Bli din egen guide

På färder genom
tidig medeltid i Västerötland

114 sidor  ISBN 91-88418-03-0

Innehållsförteckning:
...eller bråkdelar av den... 
Korta besök på 123 platser. (ortens äldsta kända historia...)
Årtal, händelser i södra Sverige  870 - 1318. (vilken bra sammanfattning av händelserna!)
Kungar, (hierarkier, tidsscheman över kungar och ätter...)
Skeenden, (vilka var aktörerna, kyrkans o kungens o folkets roll...)
Egna studier, (mycket bra mallar att tänka på när man besöker en plats eller läser på i förväg för att få ut mycket mer intressanta fakta...) 

Egen kommentar:
Mycket intressant bok för den som själv vill lära sig mer om både Västergötland och använda teknikerna för sitt eget område. Dessutom många bra användbara tips för den som vill vara guide på historiska platser. 

 

 

Åter till Västgöta-sidan
Till Rese-sidan
Till vingar.se